Srb | Eng

RSS

Šta je RSS?

RSS Vam omogućava da čitate naše najnovije vesti i obaveštenja za javnost, bez potrebe da stalno proveravate naš sajt. Jednom kad se pretplatite sa čitačem po Vašem izboru, novi tekstovi će se automatski pojavljivati dozvoljavajući Vam da jednim klikom odaberete vesti koje ćete čitati.

Kako da se pretplatim?

Klikom na dugme na dnu strane ste automatski prijavljeni na RSS Aik banke.

Kako se čita RSS feed?

Da biste bili u toku sa našim najnovijim vestima i saopštenjima bitno je da imate instaliran RSS čitač. Postoji više načina da preuzmete RSS čitač:

1. Mail clienti poput Mozilla Thunderbirda ili Microsoft Outlooka poseduju integrisan RSS čitač
2. Preko besplatnog softvera za čitanje. Spisak pogledajte ovde:
3. Direktno u internet pretraživaču, aktivirajući dodatke za RSS

Prijavi se